Teorie grafů

Diplomová práce, MFF UK
Lukáš Jirovský
Matematika - MIUZV


Informace o práci

Tyto webové stránky vznikly jako bakalářská práce (Vybrané problémy z teorie grafů ve výuce na střední škole), na kterou dále navazuje práce diplomová (Teorie grafů ve výuce na střední škole).

Ve verzích pro tisk je obsah jasně rozdělen - na webových stránkách jsou texty pocházející z diplomové práce označeny fialovou barvou položek v menu.

Zdroje a literatura

Bakalářská práce

Diplomová práce


Úvod

Základní pojmy

Vybrané problémy

Procvičování