Teorie grafů

Diplomová práce, MFF UK
Lukáš Jirovský
Matematika - MIUZV


4. Procvičování / Jednotažky

Teorie

Úloha č. 1

Nakreslete graf jedním uzavřeným tahem nebo zdůvodněte, proč to není možné:
Nakreslete graf jedním tahem

Úloha č. 2

Nakreslete graf jedním uzavřeným tahem nebo zdůvodněte, proč to není možné:
Nakreslete graf jedním tahem

Úloha č. 3

Nakreslete graf jedním uzavřeným tahem nebo zdůvodněte, proč to není možné:
Nakreslete graf jedním tahem

Řešení úlohy č. 3

Nakreslete graf jedním tahem

Graf by však šel nakreslit otevřeným tahem se začátkem ve vrcholu se stupněm 1 a koncem ve vrcholu se stupněm 3.

Úloha č. 4

Nakreslete graf jedním uzavřeným tahem nebo zdůvodněte, proč to není možné:
Nakreslete graf jedním tahem

Úloha č. 5

Nakreslete graf jedním uzavřeným tahem nebo zdůvodněte, proč to není možné:
Nakreslete graf jedním tahem


Úvod

Základní pojmy

Vybrané problémy

Procvičování