Teorie grafů

Diplomová práce, MFF UK
Lukáš Jirovský
Matematika - MIUZV


4. Procvičování / Maximální kostra grafu

Teorie

Úloha č. 1

Nalezněte maximální kostru grafu:
Nalezněte maximální kostru grafu

Úloha č. 2

Nalezněte maximální kostru grafu:
Nalezněte maximální kostru grafu

Úloha č. 3

Nalezněte maximální kostru grafu:
Nalezněte maximální kostru grafu

Úloha č. 4

Nalezněte maximální kostru grafu:
Nalezněte maximální kostru grafu

Úloha č. 5

Nalezněte maximální kostru grafu:
Nalezněte maximální kostru grafu


Úvod

Základní pojmy

Vybrané problémy

Procvičování