Teorie grafů

Diplomová práce, MFF UK
Lukáš Jirovský
Matematika - MIUZV


2. Základní pojmy / Úplný graf

Popis

Úplný graf je takový graf, ve kterém jsou každé dva vrcholy spojené hranou.

|E| = |V| nad 2

Úplné grafy značíme Kn, kde n je počet vrcholů.

V úvodním příkladu by úplnému grafu odpovídala skupina lidí, kde se zná každý s každým.

Příklady úplných grafů

Příklady úplných grafů
Obr. č. 2.3 - Příklady úplných grafů


Úvod

Základní pojmy

Vybrané problémy

Procvičování