Teorie grafů

Diplomová práce, MFF UK
Lukáš Jirovský
Matematika - MIUZV


4. Procvičování / Počty koster grafu

Teorie

Otázky

Určete počty všech možných koster následujících grafů.

1.

2.

3.


Úvod

Základní pojmy

Vybrané problémy

Procvičování