Teorie grafů

Diplomová práce, MFF UK
Lukáš Jirovský
Matematika - MIUZV


4. Procvičování / Barvení mapy

Teorie

Úloha č. 1

Vybarvěte mapu [9] pomocí čtyř barev:
Vybarvěte mapu pomocí čtyř barev

Řešení úlohy č. 1

Jedno z možných řešení:
Vybarvěte mapu pomocí čtyř barev

Úloha č. 2

Ukažte, že následující mapa lze vybarvit pomocí tří barev:
Vybarvěte mapu pomocí tří barev

Řešení úlohy č. 2

Jedno z možných řešení:
Vybarvěte mapu pomocí tří barev


Úvod

Základní pojmy

Vybrané problémy

Procvičování