Teorie grafů

Diplomová práce, MFF UK
Lukáš Jirovský
Matematika - MIUZV


4. Procvičování / Rozvrh

Teorie

Úloha

Máte za úkol určit rozvrh pro následující sportovní aktivity: tenis, squash, posilovnu, aerobik a lezení.
Navrhněte rozvrh, ve kterém budou všechny aktivity naplánované v co nejkratším čase, ovšem nedojde k souběhu tenisu s lezením, lezení a aerobiku, tenisu s aerobikem, squashe s tenisem, squashe s posilovnou.

Nápověda

Jednotlivé aktivity zakreslete jako vrcholy grafu a hranami vyznačte vztah "nesmí probíhat ve stejnou chvíli".
Pak použijte barvení vrcholů (podrobnější návod).

Řešení

Graf s hranami znázorňujícími lekce, které nemají probíhat spolu

Graf s hranami znázorňujícími lekce, které nemají probíhat spolu

Hledaný rozvrh (jedna z možností):

1. 2. 3.
Tenis, posilovna Lezení, squash Aerobik

Podrobnější návod s popisem


Úvod

Základní pojmy

Vybrané problémy

Procvičování