Teorie grafů

Diplomová práce, MFF UK
Lukáš Jirovský
Matematika - MIUZV


4. Procvičování / Hledání maximálního toku

Teorie

Úloha č. 1

Určete maximální tok v grafu (zdroj: v1, stok: v7):

Hledaný maximální tok

Úloha č. 2

Určete maximální tok v grafu (zdroj: v1, stok: v6):

Hledaný maximální tok

Úloha č. 3

Určete maximální tok v grafu (zdroj: v1, stok: v6):

Hledaný maximální tok

Úloha č. 4

Určete maximální tok v grafu (zdroj: v1, stok: v5):

Hledaný maximální tok

Úloha č. 5

Určete maximální tok v grafu (zdroj: v1, stok: v8):

Hledaný maximální tok


Úvod

Základní pojmy

Vybrané problémy

Procvičování