Teorie grafů

Diplomová práce, MFF UK
Lukáš Jirovský
Matematika - MIUZV


4. Procvičování / Hledání jádra grafu

Teorie

Úloha č. 1

Nalezněte jádro grafu:
Nalezněte minimální jádro grafu

Řešení úlohy č. 1

Hledané jádro grafu (výsledek úlohy)
Jádrem daného grafu je množina {v0, v2}.

Úloha č. 2

Nalezněte jádro grafu:
Nalezněte minimální jádro grafu

Řešení úlohy č. 2

Hledané jádro grafu (výsledek úlohy)
Jádrem daného grafu je množina {v2}.

Úloha č. 3

Nalezněte jádro grafu:
Nalezněte minimální jádro grafu

Řešení úlohy č. 3

Hledané jádro grafu (výsledek úlohy)
Jádrem daného grafu je množina {v1, v2}.

Úloha č. 4

Nalezněte jádro grafu:
Nalezněte minimální jádro grafu

Řešení úlohy č. 4

Hledané jádro grafu (výsledek úlohy)
Jádrem daného grafu je množina {v0, v1, v3, v4}.

Úloha č. 5

Nalezněte jádro grafu:
Nalezněte minimální jádro grafu

Řešení úlohy č. 5

Hledané jádro grafu (výsledek úlohy)
Jádrem daného grafu je množina {v0, v3}.


Úvod

Základní pojmy

Vybrané problémy

Procvičování