Teorie grafů

Diplomová práce, MFF UK
Lukáš Jirovský
Matematika - MIUZV


4. Procvičování / Základní pojmy

Teorie

Otázky

1. Je následující graf úplný?

2. Je následující graf úplný?

3. Je následující graf bipartitní?

4. Je následující graf bipartitní?

5. Obsahuje graf cyklus?

6. Obsahuje graf cyklus?

7. Je graf souvislý?

8. Je graf souvislý?

9. Je graf souvislý?

10. Jak bude vypadat matice sousednosti grafu?

Řešení

1. ANO
2. NE
3. NE
4. ANO
5. NE, je to strom.
6. ANO
7. ANO
8. NE
9. NE
10. Matice:
Matice sousednosti


Úvod

Základní pojmy

Vybrané problémy

Procvičování