Teorie grafů

Diplomová práce, MFF UK
Lukáš Jirovský
Matematika - MIUZV



Úvod

Základní pojmy

Vybrané problémy

Procvičování