Teorie grafů

Diplomová práce, MFF UK
Lukáš Jirovský
Matematika - MIUZV


4. Procvičování / Minimální kostra grafu

Teorie

Úloha č. 1

Nalezněte minimální kostru grafu:
Nalezněte minimální kostru grafu

Úloha č. 2

Nalezněte minimální kostru grafu:
Nalezněte minimální kostru grafu

Úloha č. 3

Nalezněte minimální kostru grafu:
Nalezněte minimální kostru grafu

Úloha č. 4

Nalezněte minimální kostru grafu:
Nalezněte minimální kostru grafu

Úloha č. 5

Nalezněte minimální kostru grafu:
Nalezněte minimální kostru grafu


Úvod

Základní pojmy

Vybrané problémy

Procvičování