Teorie grafů

Diplomová práce, MFF UK
Lukáš Jirovský
Matematika - MIUZV


Zdroje a literatura

Literatura

 • [1] Matoušek J., Nešetřil J. (2007): Kapitoly z diskrétní matematiky, Karolinum, Praha
 • [2] Wolfram Mathworld: Icosian Game, elektronický text, obrázek citován 12. 4. 2008, http://mathworld.wolfram.com/IcosianGame.html
 • [3] 57. ročník matematické olympiády (2007/2008), Úlohy klauzurní části školního kola kategorie C, úloha 3
 • [4] Zagorová P. (2001): Historie a vývoj teorie grafů, seminární práce, Přírodovědecká fakulta, Masarykova Univerzita, Brno - dostupné na www: http://www.math.muni.cz/~xzagorov/hist_mat/Hist_mat.doc, citováno 19. 4. 2008
 • [5] Šišma P. (1997): Teorie grafů 1736-1963, Prometheus, Praha
 • [6] Opava Z. (1989): Matematika kolem nás, Albatros, Praha
 • [7] Anderson I. (2001): A First Course in Discrete Mathematics, Springer, London
 • [8] Wikipedia (EN verze), slepá mapka Evropy, obrázek citován 30. 3. 2008, http://en.wikipedia.org/wiki/Image:BlankMap-Europe.png
 • [9] Wikipedia (EN verze), slepá mapka států USA, obrázek citován 30. 3. 2008, http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Blank_maps#North_America_2
 • [10] Mapy.cz (vzdálenosti mezi městy), elektronická služba, údaje citovány 1. 2. 2008, http://mapy.cz
 • [11] Vaníček J. a kolektiv (2008): Teoretické základy informatiky, Kernberg Publishing, s.r.o., Praha
 • [12] Robertson N., Sanders D.P., Seymour P.D., Thomas R. (1997): The Four Color Theorem, Journal of Combinatorial Theory Ser. B 70, 2-44
 • [13] Gonthier G. (2005): A computer-checked proof of the Four Color Theorem, Technical Report, Microsoft Research
 • [14] Jirovský L. (2008): Vybrané problémy z teorie grafů ve výuce na střední škole, bakalářská práce, MFF UK, Praha
 • [15] Šedivý J. (1966): O konečných grafech a jejich využití, časopis Matematika ve škole, ročník XVI
 • [16] Biggs N. (2002): Discrete mathematics, Oxford University Press
 • [17] Sxc.hu (zdroj ilustračních obrázků - vlk, koza, zelí, skleničky, rovnoramenné váhy), elektronická služba pro výměnu fotografií
 • [18] Renc Z. (2000): Sbírka řešených úloh z matematiky, fyziky a informatiky (přijímací řízení na MFF UK v letech 1992-1999), matfyz press, Praha
 • [19] Mareš M.: Algoritmy a datové struktury II, elektronický text, http://mj.ucw.cz/vyuka/0910/ads2/, citováno 15. 3. 2010
 • [20] Turzík D., Pavlíková P. (2007): Diskrétní matematika, VŠCHT, Praha

Úvod

Základní pojmy

Vybrané problémy

Procvičování