Teorie grafů

Diplomová práce, MFF UK
Lukáš Jirovský
Matematika - MIUZV


Kontakt

V případě, že budete mít např. tipy na zajímavé úlohy nebo komentář ke stávajícím, napište mi prosím e-mail. Děkuji.

Lukáš Jirovský, jirovsky@gmail.com


Úvod

Základní pojmy

Vybrané problémy

Procvičování